Metabolisme

Gedurende de nacht treedt het metabolisme in werking. Nu wordt echter O2 opgenomen en CO2 vrijgegeven.

Dit betekent dat de plant gedurende de nacht gewoon doorgaat met de opbouw van complexe organische bestanddelen.

Driehoeksrelatie : nader bekeken in de artikelen

Het valt op dat de plant gebruik maakt van 3 relevante factoren :

  1. licht
  2. CO2
  3. anorganische voedingsstoffen

Deze factoren zijn allemaal belangrijk voor een goede plantengroei : een gebrek aan één van deze factoren zal onherroepelijk leiden tot een slechte of vrijwel afwezige plantengroei. Deze artikelenreeks is daarom uitgesplitst in deze 3 hoofdfactoren, die daarin uitgebreid onder de loep worden genomen.

1. Plantengroei algemeen

Algemeen kan men stellen dat bij groei de plant in grootte en gewicht toeneemt. Groei vereist synthese (aanmaak) van nieuwe bouwstenen, meestal in de vorm van complexe organische bestanddelen. Mensen maken gebruik van metabolisme : organische bestanddelen worden afgebroken en verwerkt tot andere bestanddelen die we nodig hebben voor ons lichaam.

De plant heeft echter de beschikking over 2 mechanismen om groei te verwezenlijken :

  1. photosynthese
  2. metabolisme

 

Photosynthese

Zoals figuur 1 laat zien, vindt met behulp van licht, CO2 (Kooldioxide ofwel koolzuur) en anorganische voedingsstoffen de photosynthese plaats.

Logisch is dat dit gedurende de dag plaatsvindt.

Een belangrijk kenmerk is dat er CO2 wordt opgenomen (fixatie) en er O2 (zuurstof) wordt afgegeven.