Basisverschillen echte waterplanten versus moerasplanten

Planten in een aquarium kunnen via twee manieren aan voedingsstoffen komen :

 • via de bladeren
 • via de wortels

De zogenaamde "echte waterplanten" hebben een aantal belangrijke kenmerken :

 • nemen relatief veel voedingsstoffen op via de bladeren
 • nemen relatief weinig voedingsstoffen op via de wortels
 • bezitten een klein wortelgestel
 • groeien snel
 • hebben een grote invloed op de waterkwaliteit

De "onechte waterplanten" zijn meestal moerasplanten die dus ook boven water kunnen groeien. De kenmerken daarvan zijn :

 • nemen relatief weinig voedingsstoffen op via de bladeren
 • nemen relatief veel voedingsstoffen op via de wortels
 • bezitten een groot wortelgestel
 • groeien onder water relatief langzaam
 • hebben een kleinere invloed op de waterkwaliteit t.o.v. echte waterplanten

Drijfplanten beschouwen we hier voor het gemak als een categorie apart : die halen al hun nutriënten uit het water met de wortels die in het vrije water drijven.

De volgende foto laat de verschillen duidelijk zien:

Foto 1: verschil in wortelstructuur

De moerasplant (onechte waterplant) bezit een duidelijk grotere en beter ontwikkelde wortelstructuur vergeleken met de wortelstructuur van de echte waterplant Vallisneria.

Foto 2: wortels van een drijfplant

Duidelijk kunnen we de goed ontwikkelde wortelstructuur zien van deze drijfplant. De haarwortels onttrekken de voedingsstoffen direkt uit het water.

Echte waterplanten hebben dus een minder ontwikkeld wortelgestel en gebruiken voor een groot gedeelte hun wortels als middel om zich vast te hechten in de bodem. De moerasplanten gebruiken hun wortels niet alleen als steun maar ook als een middel om relatief veel voedsel uit de bodem te onttrekken.