Introductie Plantentrilogie

Een goede en gezonde plantengroei is schitterend om te zien. Om dit te bereiken moeten er keuzes gemaakt worden. Die keuzes bepalen in belangrijke mate het succes waarbij theorie en praktijk twee verschillende dingen zijn. In deze trilogie staat daarom de koppeling tussen theorie en praktijk centraal zodat er een directe vertaling is naar de werkelijkheid.

De trilogie “Plantengroei : theorie versus praktijk” zal uit de volgende onderdelen bestaan:

Deel I : Introductie, fotosynthese en keuze verlichting

Deel II : CO2-assimilatie, invloed van licht en belichtingsduur

Deel III : Voedingsstoffen

Om het één en ander wat te verduidelijken, is er speciaal voor deze trilogie een testaquarium (beeld1) opgezet, dat  steeds als referentiepunt zal worden gebruikt om de keuzes in de praktijk uit voeren en te volgen. In alle afleveringen zullen foto’s geplaatst worden, zodat ook de ontwikkeling goed te volgen is.

Copyright

© Easy Life Int. BV
Artikel (Plantentrilogie deel I, II, III) oorspronkelijk verschenen in het Aquaristik Fachmagazin.
Artikel eigendom van Easy Life Int. BV – auteur Ir. J.H. Laugeman
Verboden te publiceren zonder schriftelijke toestemming.