Fosfo

Fosfo

  • Zoetwater

Extra fosfaat voor een goede plantengroei voor plantenaquariums waar een tekort aan fosfaat is.

  • Makkelijk toe te voegen

  • Krachtige fosfaatbron voor aquariums met te weinig fosfaat

Fosfo is beschikbaar in verschillende verpakkingseenheden: 250 ml & 500 ml

Onontbeerlijke macronutriënt

Easy-Life Nitro en Easy-Life Fosfo worden gebruikt om tekorten aan resp. stikstof (N) en fosfor (P) op te heffen. Een gebrek aan deze macro-elementen leidt onherroepelijk tot haperende plantengroei of zelfs groeistilstand.

In plantenaquaria waarin weinig of geen vissen zitten, kunnen snel tekorten ontstaan aan N en P, omdat er weinig of geen visvoer (samen met visuitscheidingen de belangrijkste bron aan N en P) wordt gebruikt. Ook in aquaria waarin een erg hoge plantdichtheid voorhanden is, kan dit snel het geval zijn. Nitro (bevat nitraat NO3) en Fosfo (bevat fosfaat PO4) vullen deze tekorten meteen aan.

Doorgaans wordt gekeken naar de verhouding tussen nitraat (NO3) en fosfaat (PO4) via de zogenaamde Redfield-ratio. 

Dosering
Wekelijks toevoegen na meting
10 ml per 500 liter water verhoogt de PO4-concentratie met 0,1 mg/l.
Een goed plantenaquarium heeft altijd wat fosfaat nodig. Streef daarom naar een waarde tussen de 0,5 en 1 mg/l.
Laat de dosering app u helpen!

Onze nieuwe app staat online! De dosering app, deze helpt u bepalen hoeveel product u moet gebruiken op basis van uw aquarium. Hierdoor zorgt u ervoor dat er altijd de juiste hoeveelheid in uw aquarium komt. Wat ervoor zorgt dat uw vissen en andere waterdiertjes een gezonde, schone en vooral fijne omgeving hebben om in te leven. ! Bent u ook benieuwd? Scan nu de QR code om de app te openen!!

Gebruik nu de webapp!

  • Ik meet geen fosfaatverhoging na toevoeging!

    Niet altijd werken fosfaattests goed. Je hebt goede en slechte testen en een kleine verhoging wordt vaak slecht gemeten. Er wordt wel degelijk fosfaat toegevoegd aan het water ondanks dat de meting bijvoorbeeld 0 blijft!